Alt det praktiske

Vi vil stille krav til dig de tre år, du er på gymnasiet – Til gengæld kan du også stille krav til skolen, dine lærere og klassekammerater, så du får max ud af din gymnasietid

Gymnasietiden er en ny begyndelse; en masse nye venner, nye omgivelser, nye fag, nye lærere, nye krav og friere rammer og ikke mindst nye oplevelser.

Viden er guld værd

Når man går i gymnasiet, er der naturligvis en del eksaminer.

I løbet af dine 3 år på HHX skal du op til 10 mundtlige og skriftlige prøver. Du skal også aflevere et studieretningsprojekt, som du skal forsvare mundtligt, og den karakter, du får for det, vil også optræde på dit eksamensbevis.

Ud over disse prøver vil der være en række årsprøver. På den måde bliver du trænet i at gå til eksamen – det kan du selvfølgelig bruge videre i dit uddannelsesliv, men også når du skal præstere til en jobsamtale.

Du får karakterer i alle fag tre gange om året.

Er HHX dig?

Nuværende elever fortæller hvorfor de valgte HHX

Kvalitet – statistik over elevtilfredshed, over hvor mange der fuldfører gymnasietiden og over hvad gennemsnitskaraktererne er

Evaluering af elevtilfredsheden på HHX

Fuldførelsesprocenter

Gennemsnitskarakterer

Eksamen