Sprog

Økonomi og sprog – studieretningsfag:

– Tysk fortsætter A
– Afsætning A
– Spansk B eller Fransk begynder B

Studieretningen findes i Nakskov.

På denne linje lærer du om oplevelsesøkonomi, turisme og virksomheders muligheder både nationalt og internationalt. Ud over sproget får du indblik i kulturelle, erhvervsmæssige og menneskelige relationer på tværs af grænserne, og du vil blive undervist i marketing, konkurrenceforhold og mange andre virkelighedsnære emner.

Studieretningens særlige profil giver dig adgang til et væld af uddannelser.

Se hvilke her

Det er den perfekte linje for dig, der gennem læsning af moderne litteratur og sagprosa vil have en dybere indsigt i menneskelige relationer samt tysk kultur, erhvervs og samfundsliv.

– Se hvordan HHX er bygget op
Se alle fagene

Tidligere elevers karriere efter HHX

Sprog og kulturlinjen i Nakskov

Trænet i sprogfærdigheder

I dine studieretningsfag bliver teorien koblet sammen med højaktuelle emner fra det samfund, vi lever i samt inddraget i den daglige undervisning. Du bliver trænet i sprog, men også landenes kultur og erhvervs og samfundsliv.

Sådan er undervisningen
Mød lærerne

Lærerne synes det er sjovt at gå på arbejde. Det bliver afspejlet i klasselokalerne.

Hvad kan du læse videre til?

F.eks. Journalist, filosofi, international virksomhedskommunikation. – Se alle uddannelser studieretningen giver adgang til her