Nordea-fondens Uddannelsespris

Hvert år uddeler Nordea-Fonden tre uddannelsespriser på henholdsvis 2 x 10.000 kr. og 1 x 5.000 kr. til elever, der er dimitteret fra Handelsgymnasiet i Nykøbing F.

 

Prisen har til formål at anerkende og opmuntre uddannelsessøgende, som gør en særlig indsats i uddannelsesforløbet, og herunder muliggør særlige aktiviteter til rejseformål, studie- eller skoleophold eller i forbindelse med erhvervsarbejde i udlandet.

Prisen kan uddeles til individuelle uddannelsessøgende, som dimitterer fra handelsgymnasiet på  CELF i Nykøbing Falster.

 

Prisen kan uddeles til følgende modtagerkategorier:

  • Særligt fagligt dygtige uddannelsessøgende, f.eks. baseret på eksamenskarakterer eller andre resultater
  • Uddannelsessøgende, som har spillet en særlig rolle på uddannelsesinstitutionen gennem godt kammeratskab, initiativrigdom m.v.
  • Uddannelsessøgende, som ønsker at dygtiggøre sig ved et ophold i udlandet, og som gennem faglig dygtighed, personlige egenskaber, tidspunkt i uddannelsesforløbet og kvalitet af programmet for rejsen sandsynliggør, at denne vil blive særlig udbytterig

Der er bankrådets egen afgørelse, om prisen overhovedet skal indstilles uddelt i bankrådsområdet, ligesom indstilling kan udelades i enkelte år, f.eks. hvis der ikke kan findes oplagte modtagere, grundet prioritering af de decentrale midler eller af andre grunde.

Prisen indstilles uddelt en gange årligt på forud fastlagte tidspunkter og skal bestå af et pengebeløb. Individuelle uddelinger kan højest andrage 15.000 kr. pr. modtager, medens der til klasser, studiekredse, elevforeninger- og elevorganisationer og andre elevsammenslutninger kan uddeles op til 25.000 kr. pr. (kollektkiv) modtager.

Hvis der foretages en udlodning jf tidligere, er der aftalt en årlig ramme på 25.000 kr.

Sådan søger du

Din ansøgning skal indeholde følgende:

  • Facts om sig selv: Navn, Adresse, Mailadresse, Telefonnummer Klasse, Dimittendårstal
  • Begrundelse for, at du er kvalificeret til at modtage prisen
  • En forklaring på, hvad pengene går til
  • En angivelse af, hvor stort et beløb du søger og et budget, der viser, hvilke udgifter beløbet skal dække

Ansøgningen sendes til:
Rektor Helle Holst på mail: hh@celf.dk senest 8. juni 2018.

Ansøgningsfrist?

Ansøgningsfristen er 8. juni 2018.

Alle uddelinger skal tiltrædes af Nordea-fondens bestyrelse. Bankrådet indstiller modtagere af prisen til bestyrelsen gennem den sædvanlige indstillingsprocedure.

Priskomitee
Bankrådet er ansvarlige for indstillingen og har nedsat en særlig priskomitee af ressorurcepersoner bestående af en repræsentant fra Nordea på Lolland-Falster, en repræsentant fra Nordeas bankråd på Lolland-Falster og en repræsentant fra uddannelsesinstitutionen CELF, Nykøbing F.
Priskomiteen er selvsupplerende.
NordeaFonden_Logo

Fakta:

Alle uddelinger skal tiltrædes af Nordea-fondens bestyrelse. Bankrådet indstiller modtagere af prisen til bestyrelsen gennem den sædvanlige indstillingsprocedure.

Bankrådet er ansvarlige for indstillingen og har nedsat en særlig priskomité af ressorurcepersoner bestående af en repræsentant fra Nordea på Lolland-Falster, en repræsentant fra Nordeas bankråd og en repræsentant fra uddannelsesinstitutionen CELF, Nykøbing F. Priskomitéen er selvsupplerende.

Der lægges vægt på, at der er tilstrækkelig bredde og balance i uddelingen af prisen, og at uddelingen sker med en upolitisk og ikke erhvervsligt sigte.

Uddannelsessøgende på CELF, som er børn af

  • medarbejdere i Nordea på Lolland-Falster
  • medarbejdere på uddannelsesinstitutionen CELF, Nykøbing F.
  • bankrådsmedlemmer på Lolland-Falster

kan af habilitetsmæssige årsager ikke komme i betragtning som modtagere af prisen. Dette gælder indtil et år efter, at indflydelsen på uddelingen er bragt til ophør.

Offentlig omtale af prisen, presse m.v. skal ske med henvisning til Nordea-fondens Uddannelsespris og under anvendelse af fondens logo og designmæssige retningslinjer i øvrigt.

Overrækkelsen, hvor legataren skal være til stede, vil foregå i forbindelse med dimittendfesten for HHX i juni måned hvert år.

Det lægger priskomiteen vægt på

Du har hvert år mulighed for at søge om at blive indstillet til Nordeas uddannelsespris, som vil blive overrakt ved dimittendfesten.

“Vær gerne kreativ i din måde at ansøge på – og husk det væsentlige er, at du fortæller hvorfor du er den rette modtager af prisen og hvilket udbytte din rejse vil give dig – set med et erhvervsrettet perspektiv. Vi glæder os til at modtage din ansøgning”, lyder det fra Anita Hessel Pedersen, filialdirektør.