Close up på lærerne

Palle Pallesen – HHX Nakskov

Lektor, underviser i afsætning, international økonomi, samfundsfag og innovation

” Min rolle som underviser er at bibringe de unge mennesker nogle faglige færdigheder og gøre dem til hele mennesker, men også at give dem nogle sociale kompetencer.

En god time for mig er, når der foregår ping-pong mellem mig og mine elever.
Når jeg kan se, at de bliver løftet.”

Jeppe Knúppel – HHX Nakskov

Adjunkt, underviser i filosofi og dansk

“Jeg har altid haft et behov for at formidle det videre, som jeg selv har nørdet igennem med – og som for mig er uimodståeligt interessant.
Drømmen er at udstyre så mange unge som muligt med et velfunderet og kritisk blik på den verden, de snart bevæger sig ud i.

En undervisningstime har fungeret allerbedst, når det uigennemtrængelige og flade emne lige pludselig får dybde og liv, fordi eleverne har fået nøglen til at åbne det op.

Jeg sætter en ære i, at eleverne også får noget med fra mine timer, de ikke skal bruge i karriereræset”.

Søren Brusen – HHX Nakskov

Lektor, underviser i virksomhedsøkonomi og samfundsfag

“Jeg underviser, fordi jeg meget tidligt i min karriere blev optaget af den fantastiske dynamik, der er i at undervise.
Engagement, fordybelse og begejstring er energiskabende og flytter grænser.

Det vigtigste, jeg kan give eleverne med, er lysten til læring, som kan bruges hele livet, fagligt og personligt.

En undervisningstime har fungeret allerbedst, når jeg mærker eleverne kan se en relevans i undervisningen her og nu, og er blevet udfordret på deres fulde potentiale”.

Det er vigtigt for mig, at vi arbejder fagligt med virkelige problemstillinger, så det skaber relevans for læring i og til det virkelige liv.

Anders Dam Lind – HHX Nykøbing

Lektor, underviser i virksomhedsøkonomi, finansiering samt lidt matematik

“Det er fedt at være lærer, fordi det er et meningsfyldt arbejde. Det er meningsfyldt i forhold til eleverne. Det er meningsfyldt i forhold til mig. Jeg får rigtig meget ud af, at se eleverne få AHA-oplevelser i fx matematik eller virksomhedsøkonomi”

“Man skal vælge HHX,  fordi det tilbyder en lang række af forskellige fremtidsmuligheder. HHX åbner døre både i forhold til at læse videre, men også hvis man vil direkte videre i erhvervslivet.”

anders