Sprog

Økonomi og sprog – studieretningsfag:

– Afsætning A
– Tysk A
– Spansk B

Studieretningen findes i Nykøbing F.

På denne linje lærer du om oplevelsesøkonomi, turisme og virksomheders muligheder både nationalt og internationalt. Ud over sproget får du indblik i kulturelle, erhvervsmæssige og menneskelige relationer på tværs af grænserne, og du vil blive undervist i marketing, konkurrenceforhold og mange andre virkelighedsnære emner.

Studieretningens særlige profil giver dig adgang til et væld af uddannelser.

– Se hvilke her  (NB.: Vær opmærksom på, at der i adgangskortet er valgt både tysk A og spansk A som fremmedsprog).

Det er den perfekte linje for dig, der gennem læsning af moderne litteratur og sagprosa vil have indsigt i menneskelige relationer samt engelsk og tysk kultur og erhvervs- og samfundsliv.

Vi arbejder med såvel lokale som regionale turistvirksomheder og du kan regne med at rejse minimum 3 gange i løbet af uddannelsen. 1. år er der udveksling med en handelsskole i Tyskland, på 2. år rejser vi til en europæisk storby og på 3. år er der mulighed for en rejse udenfor Europa samt 2-3 ugers undervisning på et handelsgymnasium i Tyskland.

Sprogogkulturlinjen i Nykøbing

Samarbejde med det lokale turisterhverv

I dine studieretningsfag bliver teorien koblet sammen med højaktuelle emner fra det samfund, vi lever i samt inddraget i den daglige undervisning. Du får udviklet dine sprogfærdigheder og dine evner til at kommunikere på tværs af kulturer og arbejde bevidst med både forskelle og ligheder i forhold til dansk kultur.

Særligt for denne studieretning er samarbejdet med det lokale turisterhverv.

Eksempler på, hvad du kan læse videre til med den her studieretning:

antropologi, arkitektur, journalistik, filosofi, international virksomhedskommunikation – mulighederne er rigtig mange med sproglinjen.

I det hele taget; Er din drøm en videreuddannelse inden for turisme eller oplevelsesøkonomi er sproglinjen det rigtige valg.