Hvordan er undervisningen?

“Min undervisning er også funderet i facebook. Hver klasse har sin egen facebookgruppe i faget, hvor noter, links, opgaver, afstemninger, filmklip, figurer m.m. bliver lagt op.”

[Mark Møller, entusiastisk underviser på HHX]

På HHX tager vi omverdenen med ind i klasseværelset. Det er ikke nok, at vi lærer tingene i teorien, vi skal også kunne bruge det, vi lærer i praksis.

Vi arbejder ofte i tværfaglige projektforløb og med konkrete cases – og også tit i samarbejde med det lokale erhvervsliv. Du vil også opleve gæsteundervisere fra erhvervslivet.

HHX er erhvervsrettet

Det specielt erhvervsrettede ved HHX gør, at vi har fokus på iværksætteri og innovation i undervisningen – som igen gør dig godt rustet til engang at starte dit eget firma, hvis det er din drøm.

Eleverne fortæller om undervisningen

På handelsgymnasiet er der sat fokus på samspillet mellem fagene, og din faglighed bliver styrket ved, at der knyttes stærkere bånd mellem fagene.