Sådan er HHX bygget op

“Vi har nogle engagerede lærere, og fagene er mere business-orienterede mod en karriere ude i fremtiden.”

[Noel, går på HHX]

Handelsgymnasiet varer 3 år. Som på de andre gymnasieuddannelser er HHX bygget op så det første 3 måneder er et grundforløb, der er fælles for alle. Dvs. du har de første tre måneder til at overveje, hvad målet for din uddannelse skal være, før du endeligt beslutter dig.

På grundforløbet har du fagene dansk, samfundsfag, engelsk og matematik.

Det har man på alle gymnasiale uddannelser, men du skal også have studieretningsfagene afsætning, virksomhedsøkonomi og international økonomi, så du bedre bliver i stand til at vælge den studieretning, du skal have de næste 2 ¾ år.

Du arbejder på tværs af fagene – og oplever derfor, hvad du kan bruge fagene til i virkeligheden. På den måde bliver du helt klar over, hvad der er din drømmestudieretning.

Mange nye fag

Uddannelsen  indeholder obligatoriske fag, som alle elever skal følge og studieretningsfag, som afhænger af dit valg af studieretning.

Ud over obligatoriske fag og studieretningsfag skal du vælge 1-4 valgfag.

Se alle fagene her

Studieretning

Efter grundforløbet har du 2¾ år med en studieretning. Studieretningen er de 2 fag;

  • som former din gymnasietid
  • som du kommer til at fordybe dig mere i
  • som du kommer til at arbejde mere med i tværfaglige projekter
Se studieretningerne

Studieområdet

Ud over den fagopdelte undervisning er der på HHX også en række alternative aktiviteter, bl.a.:

  • Undervisning inden for et virksomhedsøkonomisk område, et samfundsøkonomisk område og et kulturelt orienteret område.
  • It-værktøj
  • Fysisk udfoldelse og sundhed
  • Erhvervscase
  • Det internationale område
  • Studieretningsprojekt