FAKTA

Vi stiller krav til os selv, så dine tre år på HHX, bliver tilpas lærerige, sjove og spændende.

Gymnasietiden er en ny begyndelse; en masse nye venner, fede omgivelser, spændende fag, nye lærere, mere frie rammer og ikke mindst nye oplevelser.

Vi giver dig viden

Når man går i gymnasiet, er der naturligvis en del eksaminer.

I løbet af dine 3 år på HHX skal du op til 10 mundtlige og skriftlige prøver. Du skal også aflevere et studieretningsprojekt, som du skal forsvare mundtligt. Karakteren for den vil også komme i dit eksamensbevis.

Ud over disse prøver vil der være en række årsprøver. På den måde bliver du trænet i at gå til eksamen – det kan du selvfølgelig bruge videre i dit uddannelsesliv, men også når du skal præstere til en jobsamtale.

Du får karakterer i alle fag tre gange om året.

Er HHX dig?

Nuværende elever fortæller hvorfor de valgte HHX

Kvalitet – statistik over elevtilfredshed, over hvor mange der fuldfører gymnasietiden og over hvad gennemsnitskaraktererne er

Evalueringer og nøgletal