Andre fag end dem du kender fra folkeskolen

Når du går på HHX, vil du få en række nye fag i forhold til de fag, du har haft i folkeskolen.

Det er for eksempel obligatoriske fag som virksomhedsøkonomi, afsætning, international økonomi og erhvervsjura. Eller valgfag som kulturforståelse, innovation, markedskommunikation og finansiering.

Du vil også opleve, at vi sætter fokus på samspillet mellem fagene, og din faglighed styrkes ved, at der knyttes stærkere bånd mellem fagene.

Se alle fagene her
Sådan er undervisningen

Omverdenen med ind i klasseværelset