Andre fag end dem du kender fra folkeskolen

Når du går på HHX, vil du få en række nye fag i forhold til de fag, du har haft i folkeskolen.

Det er for eksempel obligatoriske fag som virksomhedsøkonomi, afsætning, international økonomi og erhvervsjura. Eller valgfag som kulturforståelse, innovation, markedskommunikation og finansiering.

Du vil også opleve, at vi sætter fokus på samspillet mellem fagene, og din faglighed styrkes ved, at der knyttes stærkere bånd mellem fagene.

“Anderledes fag – fag som kan bruges i virkeligheden.”

Nina Hansen, HHX 2. år

Sådan er undervisningen

Omverdenen med ind i klasseværelset

Kulturforskellen fra Danmark til Thailand.

Filmproduktion: Simone og Emma fra HHX2a