Studie- og ordensregler

Alle kan godt lide at være et sted, hvor man kan føle sig godt tilpas. Det kan du på HHX.

Derfor tager gymnasiets studie- og ordensregler også udgangspunkt i, at eleverne på HHX får et fagligt og personligt, videns- og læringsmæssigt niveau, der sætter dem i stand til at gennemføre de uddannelses- og karrieremæssige mål, de nu har sat sig.

Forudsætningen for det er et godt og trygt studiemiljø, hvor eleverne er i centrum og hvor service og kvalitet prioriteres højt. Studie- og ordensreglerne underbygger og muliggør den målsætning.

Læs studie og ordensreglerne for handelsgymnasiet.

Misbrugspolitik

Klage over standpunktskarakter ophøjet til prøvekarakter